Nieuws

Iedere maand en indien nodig meerdere keren, hebben wij een Nieuwsbrief die bij de leden in de brievenbus wordt bezorgd. Zo houden wij onze bewoners op de hoogte van onze activiteiten en van de contacten met de verhuurder.

Spouwisolatie

Aantal leden

Onze vereniging telt momenteel 91 leden, verdeeld over alle blokken.