Nieuws

Iedere maand en indien nodig meerdere keren, hebben wij een Nieuwsbrief die bij de leden in de brievenbus wordt bezorgd. Zo houden wij onze bewoners op de hoogte van onze activiteiten en van de contacten met de verhuurder.

Spouwisolatie

Honderd leden, 11 augustus 2020

Door de aanmelding van Mevr. Dekker, op 5 augustus, kwamen we op het magische getal van 100 leden. Onze vereniging is blij met dit grote aantal, omdat we dan een groot aantal mensen achter ons hebben voor de onderhandelingen met de verhuurder. We hadden onze leden al een attentie aangeboden omdat de gezellige burendag, vanwege de corona, niet door kon gaan.

Natuurlijk kreeg ons honderdste lid ook dit groene tasje met leuke inhoud, maar we dachten het is eigenlijk wel meer waard. Dus kwam het bestuur op het idee om een leuke plantenschaal aan te bieden. Op de foto’s kunt u zien dat Mevr. Dekker het erg leuk vond.

Intussen is het ledental al opgelopen naar 102 en wij willen alle leden bedanken voor hun vertrouwen in onze bewoners vereniging. Wij streven er naar om eventuele problemen met de woning, de verhuurder en andere klachten voor u te bemiddelen. Maar vinden het ook erg belangrijk om de sociale contacten onder de bewoners te onderhouden.

Het bestuur