De VerenigingVOORZITTER
Ruud Saly
Loudonstraat 339
06-22935654
info@loudonstraat.nl


VICE VOORZITTER
Mary van Dam
Loudonstraat 245
06-45439545
info@loudonstraat.nl


SECRETARIS
Samantha den Haan
Loudonstraat 337
info@loudonstraat.nl


PENNINGMEESTER
Adri Vogelaar
Loudonstraat 117
078-6455156 / 06-10832737
info@loudonstraat.nl


NOTULISTE
Hennie Jansen
Loudonstraat 335
078-6172931


ALGEMEEN BESTUURSLID
Marga van Zwol
Loudonstraat 69
06-10871098


In Memoriam
Henk Rouxloh
Op 8 juni 2021 is Henk overleden. Hij heeft zich ingezet bij heel veel werkzaamheden binnen onze vereniging. We missen zijn inzet en humor, maar zullen altijd aan hem blijven denken. R.I.P.

Waarom een vereniging? Wij vinden het belangrijk om de sociale contacten met de bewoners te stimuleren. De bewoners kunnen via de vereniging vragen en problemen aan de verhuurder voorleggen. Sommige onderwerpen worden alleen, door Woonhave, met de vereniging besproken en niet met iedere bewoner apart. De verhuurder heeft liever te maken met een aanspreekpunt dan met 168 verschillende mensen. Wij als vereniging kunnen voor u uitzoeken wat de woonbond kan betekenen, wat de puntentelling voor de huur voor u inhoudt, wat de waarde van het energielabel is en ga zo maar door. Zelf kunt u dat natuurlijk ook allemaal uitzoeken, maar de vereniging is er voor de leden en dus helpen wij u daarbij. Verder houden wij contact met de leden via een maandelijkse Nieuwsbrief of via persoonlijke berichten. Ook houden wij contacten met de gemeente Dordrecht over de beplanting en bossage rond de woningen. Zo houden we de leefomgeving in de gaten en grijpen we gelijk in als er iets niet op orde is.

Ieder jaar hebben we een Algemene Leden Vergadering voor de leden waar wij een verslag doen van de financiële boekhouding, zodat u altijd weet wat er met de contributie gebeurt. Een jaarverslag van het secretariaat en een uitleg wat er verder te wachten staat. Natuurlijk ook een rondvraag, zodat u uw mening kan geven.

De vereniging is opgericht op 18 april 2017. Ons Kamer van Koophandel nummer is 68571186. De statuten zijn bij de notaris vastgelegd en er zijn regelmatig bestuursvergaderingen om zoveel mogelijk up to date te blijven met eventuele problemen.